kindplan

“ Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de onderwijskwaliteit “


Kindplan

Onderwijs staat niet stil. Daarom is kwalitatief goed onderwijs een zaak van blijvende aandacht. De zorg voor kwaliteit is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te ontwikkelen, te borgen, te verbeteren en te verantwoorden.

Ons kindplan

Ons kindplan, dat onder andere gebaseerd is op de strategische agenda van SCOH, heeft als doel om reeds aanwezige of nog te ontwikkelen onderwijskun­dige zaken te verbeteren. Jaarlijks stellen wij nieuwe doelen op waar wij het komende schooljaar gezamenlijk aan zullen werken.
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we extra aandacht voor onderstaande doelen:

  • Pedagogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Onderwijsaanbod
  • Kwaliteitszorg
  • Integraal personeelsbeleid

Meer informatie over deze doelen en het kindplan leest u in de kindgids.