Ouderapp

“ Wij communiceren snel en makkelijk met u via de ouderapp “


Ouderapp

Kindcentrum Vroondaal maakt gebruik van de ouderapp MijnSchoolinfo (MSI). Deze app is makkelijk in het gebruik en vereenvoudigt de communicatie tussen de medewerkers van het kindcentrum en u. MSI biedt veel functies aan.
Zo wordt iedere vrijdag de interne nieuwsbrief verstuurd via de app en ouders kunnen de agenda aan hun persoonlijke agenda koppelen. Ook andere infor-
matie die we met u willen delen versturen wij via deze app of via een e-mail.
Op de groepspagina van de groep waarin uw kind zit, leest u onder andere meer over de activiteiten en kunt u foto's van bijvoorbeeld uitjes en vieringen bekijken. Het is daarom belangrijk dat alle ouders de app downloaden. Momenteel is de app nog niet voor de BSO beschikbaar, maar hier wordt hard aan gewerkt.
Uiteraard staan veiligheid en privacy voorop. Inloggen gebeurt middels een wachtwoord en persoonlijke gegevens kunnen worden afgeschermd. 
Mijnschoolinfo is ontworpen voor de smartphone, maar kan tevens worden gebruikt op een pc, laptop of tablet.