070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Aanmelden onderwijs

Als uw kind 3 jaar is, is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool. Ieder kind in Den Haag heeft gelijke kansen. Daarom werken we met een aanmeldprocedure.

Scholen met en zonder leerlingplafond
De meeste basisscholen in Den Haag hebben voldoende plaatsen, maar sommige scholen krijgen jaarlijks te veel aanmeldingen. Deze scholen werken met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen.

Onze school heeft op dit moment een leerlingplafond.

In een aantal stappen leggen we u uit wat u moet doen om uw kind aan te melden bij de basisschool.

Stap 1: Onderzoek welke school past bij uw kind
Het is verstandig om op tijd te kijken welke basisschool het beste bij u en uw kind past. Bekijk en vergelijk verschillende scholen. U kunt hiervoor gebruik maken van de Scholenwijzer 
https://scholenwijzer.denhaag.nl/

Stap 2: Aanmelden vanaf 3 jaar
Met 3 jaar is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool. U krijgt hierover rond de 3e verjaardag van uw kind bericht van de gemeente Den Haag. U ontvangt dan ook een aanmeldformulier. Vul het formulier in en lever het in bij de school van uw eerste keuze.

Een aanmeldjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Elk aanmeldjaar kent vier aanmeldperioden. Voor het aanmeldjaar
2023-2024 gelden onderstaande aanmeldperioden:

Let op! Kinderen geboren tussen 01-10-2020 en 31-12-2020 kunnen alleen aangemeld worden in de periode ALM1 (18-12-2023/12-01-2024) Na deze datum is dat niet meer mogelijk.

Uw kind is geboren in de periode:

Dan meldt u uw kind aan in de periode:

01-10-2020 t/m 31-12-2020

18-12-2023 t/m 12-01-2024         ALM-1

01-01-2021 t/m 31-03-2021

15-03-2024 t/m 02-04-2024         ALM-2

01-04-2021 t/m 30-06-2021

10-06-2024 t/m 01-07-2024         ALM-3

01-07-2021 t/m 30-09-2021

16-09-2024 t/m 30-09-2024         ALM-4

Goed om te weten: aanmelden is iets anders dan inschrijven. Heeft de school van uw eerste keuze een leerlingplafond? Dan bent u nog niet zeker van een plekje. Daarom is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult. Let op! Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december aanmelden. 

Stap 3: Inschrijven
Heeft u bericht ontvangen dat uw kind is toegelaten op de school van eerste keuze dan kunt u uw kind laten inschrijven. Haal bij de school een inschrijfformulier van de school en lever deze binnen 4 weken in. Pas na het inleveren van het inschrijfformulier op school is de inschrijving definitief.

U heeft uw kind aangemeld in de periode:

U ontvangt antwoord op:

U moet uw kind inschrijven voor:

18 december 2023 t/m 12 januari 2024

25 januari 2024

22 februari 2024

15 maart 2024 t/m 2 april 2024

11 april 2024

9 mei 2024

10 juni 2024 t/m 1 juli 2024

10 juli 2024

4 september 2024

16 september 2024 t/m 30 september 2024

10 oktober 2024

7 november 2024


Aanmelden groep 1
In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. 

Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. 

Onze school heeft een 'leerlingplafond'. Wij werken met een maximumaantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. 

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (zie het schema hierboven) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de scholenwijzer bezoeken.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

1. U werkt zelf op onze school.
2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit op onze school.
3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Kindcentrum Vroondaal (van Gro-Up), minimaal 1 jaar geplaats bij aanmelding.
4. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk: Wijk Vroondaal Zuid, begrensd door De Madepolderweg en de Boomaweg: Bent u nog niet woonachtig in deze specifieke wijk, maar heeft u een huis gekocht of in de bouw? Dan vragen wij u een aankoopbewijs bij te voegen. 

Lever het aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school. 

Rondleiding

Op kindcentrum Vroondaal werken we met open ochtenden. U krijgt op zo'n ochtend met een groep geïnteresseerde ouders informatie over de school en een rondleiding. Ook is er dan tijd om vragen te stellen.
U kunt zich hiervoor alleen aanmelden bij onze administratie Kayleigh van der Zwan (kvdzwan@scoh.nl) en Sacha de Haas (sdhaas@scoh.nl) als uw kind tussen de 2 en 3 jaar is. Vanwege de grote van onze school kunnen wij niet op aanvraag 1-op-1 rondleidingen geven. Per keer zijn er maximaal 30 ouders welkom.
De volgende data staan gepland:

Schooljaar 2023/2024
Vrijdag 15 maart 2024 9.00-10.00u VOL
Vrijdag 19 april 2024 9.00-10.00u VOL
Vrijdag 24 mei 2024 9.00-10.00u

Aanmelden kinderen vanaf 4 jaar

Met betrekking tot het inschrijven van nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 hanteren we de volgende uitgangspunten:
· We streven naar een maximale groepsgrootte van 28 in de groepen 1/2, 29 in de groepen 3 en 30 voor de groepen 4 t/m 8. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken. 
· Ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd of en wanneer hun kind kan instromen.
· Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de onderwijsbehoeftes van de leerling passen binnen ons onderwijs en of wij de evt. zorg kunnen bieden.
· Kindcentrum Vroondaal zit helaas vol voor zij-instromers in alle groepen. 
· Voor dit schooljaar zitten alle wachtlijsten vol. 

Meer over het aanmelden van uw kind voor de groepen 2 t/m 8 kunt u lezen in onze kindgids.