070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Aanmelden onderwijs

Aanmelden van uw kind voor het onderwijs

Als uw kind 3 jaar is, is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool.  
Ieder kind in Den Haag heeft gelijke kansen. Daarom werken we met een aanmeldprocedure.  
 
Scholen met en zonder leerlingplafond 
De meeste basisscholen in Den Haag hebben voldoende plaatsen, maar sommige scholen krijgen jaarlijks te veel aanmeldingen. Deze scholen werken met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximumaantal plaatsen. Onze school heeft op dit moment een leerlingplafond. 
 
In een aantal stappen leggen we u uit wat u moet doen om uw kind aan te melden bij de basisschool.

Stap 1: Onderzoek welke school past bij uw kind

Het is verstandig om op tijd te kijken welke basisschool het beste bij u en uw kind past. Bekijk en vergelijk verschillende scholen. U kunt hiervoor gebruik maken van de Scholenwijzer.

Stap 2: Aanmelden vanaf 3 jaar

Met 3 jaar is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool. U krijgt hierover rond de 3e verjaardag van uw kind bericht van de gemeente Den Haag. U ontvangt dan ook een aanmeldformulier. Vul het formulier in en lever het in bij de school van uw eerste keuze of stuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier inclusief kopie van het legitimatiebewijs van uw kind naar nvdzwan@scoh.nl.
Een aanmeldjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Elk aanmeldjaar kent vier aanmeldperioden. Voor het aanmeldjaar 2022-2023 gelden onderstaande aanmeldperioden:

Uw kind is geboren in de periode: Dan meldt u uw kind aan in de periode:
01-10-2019 t/m 31-12-2019 19-12-2022 t/m 13-01-2023          ALM-1
01-01-2020 t/m 31-03-2020 20-03-2023 t/m 31-03-2023         ALM-2
01-04-2020 t/m 30-06-2020 11-09-2023 t/m 30-09-2023*        ALM-3
01-07-2020 t/m 30-09-2020 11-09-2023 t/m 30-09-2023*        ALM-4

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Kinderen die geboren zijn in juli 2019 kunnen pas starten in augustus 2023.

Goed om te weten: aanmelden is iets anders dan inschrijven. Heeft de school van uw eerste keuze een leerlingplafond? Dan bent u nog niet zeker van een plekje. Daarom is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult.

Stap 3: Inschrijven

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind is toegelaten op de school van eerste keuze dan kunt u uw kind laten inschrijven. Maak dan binnen 4 weken een afspraak met de school.
Dat kunt u doen door een mail te sturen naar jvschaik@scoh.nl, vermeld wel uw telefoonnummer in de mail dan kan dhr. Jelle van Schaik contact met u opnemen om een afspraak te maken. Na de afspraak is de inschrijving pas definitief.

U heeft uw kind aangemeld in de periode: U ontvangt antwoord op: U moet uw kind inschrijven voor:
20 december 2021 t/m 14 januari 2022 27 januari 2022 24 februari 2022
21 maart 2022 t/m 1 april 2022 14 april 2022 12 mei 2022
12 september 2022 t/m 30 september 2022* 13 oktober 2022 10 november 2022

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Via de website www.scholenwijzer.denhaag.nl kunt u alle informatie vinden en ook welke scholen er in uw buurt zijn om als 2de, 3de, 4de, 5de keuze op te geven.

Rondleiding

Op kindcentrum Vroondaal werken we met open ochtenden. U krijgt op zo'n ochtend met een groep geïnteresseerde ouders informatie over de school en een rondleiding. Ook is er dan tijd om vragen te stellen.
U kunt zich aanmelden bij onze administratie Nicole vd Zwan (nvdzwan@scoh.nl). Per keer zijn er maximaal 20 ouders welkom.
De volgende data staan gepland:

vrijdag 17 maart 2023 9.00-10.00u VOL
vrijdag 12 mei 2023 9.00-10.00u

Als u kind al ouder is dan 4 jaar en op de basisschool zit, kunt u een aparte afspraak maken met Jelle van Schaïk adjunct directeur Onderwijs (jvschaik@scoh.nl)

Aanmelden kinderen vanaf 4 jaar

Met betrekking tot het inschrijven van nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 hanteren we de volgende uitgangspunten:
· We streven naar een maximale groepsgrootte van dertig leerlingen in onze groepen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
· Aanmelding van leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 kan het gehele schooljaar plaatsvinden.
· Ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd of en wanneer hun kind kan instromen.
· Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de onderwijsbehoeftes van de leerling passen binnen ons onderwijs en of wij de evt. zorg kunnen bieden.
· De aanmeldprocedure (voor nieuwe gezinnen) start met een online aanvraag voor een intakegesprek met de adjunct-directeur en een rondleiding door het Kindcentrum.

Meer over het aanmelden van uw kind voor de groepen 2 t/m 8 kunt u lezen in onze kindgids.