070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Aanmelden onderwijs

Als uw kind 3 jaar is, is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool. Ieder kind in Den Haag heeft gelijke kansen. Daarom werken we met een aanmeldprocedure.

Scholen met en zonder leerlingplafond
De meeste basisscholen in Den Haag hebben voldoende plaatsen, maar sommige scholen krijgen jaarlijks te veel aanmeldingen. Deze scholen werken met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen.

Onze school heeft op dit moment een leerlingplafond.

In een aantal stappen leggen we u uit wat u moet doen om uw kind aan te melden bij de basisschool.

Stap 1: Onderzoek welke school past bij uw kind
Het is verstandig om op tijd te kijken welke basisschool het beste bij u en uw kind past. Bekijk en vergelijk verschillende scholen. U kunt hiervoor gebruik maken van de Scholenwijzer 
https://scholenwijzer.denhaag.nl/zoek/name

Stap 2: Aanmelden vanaf 3 jaar
Met 3 jaar is het tijd om uw kind aan te melden bij de basisschool. U krijgt hierover rond de 3e verjaardag van uw kind bericht van de gemeente Den Haag. U ontvangt dan ook een aanmeldformulier. Vul het formulier in en lever het in bij de school van uw eerste keuze.

Een aanmeldjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Elk aanmeldjaar kent vier aanmeldperioden. Voor het aanmeldjaar
2021-2022 gelden onderstaande aanmeldperioden:

Uw kind is geboren in de periode:

Dan meldt u uw kind aan in de periode:

01-10-2020 t/m 31-12-2020

18-12-2023 t/m 12-01-2024         ALM-1

01-01-2021 t/m 31-03-2021

15-03-2024 t/m 02-04-2024         ALM-2

01-04-2021 t/m 30-06-2021

10-06-2024 t/m 01-07-2024         ALM-3

01-07-2021 t/m 30-09-2021

16-09-2024 t/m 30-09-2024         ALM-4

Goed om te weten: aanmelden is iets anders dan inschrijven. Heeft de school van uw eerste keuze een leerlingplafond? Dan bent u nog niet zeker van een plekje. Daarom is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult.

Stap 3: Inschrijven
Heeft u bericht ontvangen dat uw kind is toegelaten op de school van eerste keuze dan kunt u uw kind laten inschrijven. Maak dan binnen 4 weken een afspraak met de school.

Dat kunt u doen door een mail te sturen naar
jvschaik@scoh.nl, vermeld wel uw telefoonnummer in de mail dan kan dhr. Jelle van Schaik contact met u opnemen om een afspraak te maken. Na de afspraak is de inschrijving pas definitief.

U heeft uw kind aangemeld in de periode:

U ontvangt antwoord op:

U moet uw kind inschrijven voor:

18 december 2023 t/m 12 januari 2024

25 januari 2024

22 februari 2024

15 maart 2024 t/m 2 april 2024

11 april 2024

9 mei 2024

10 juni 2024 t/m 1 juli 2024

10 juli 2024

4 september 2024

16 september 2024 t/m 30 september 2024

10 oktober 2024

7 november 2024

Via de website www.scholenwijzer.denhaag.nl kunt u alle informatie vinden en ook welke scholen er in uw buurt zijn om als 2de, 3de, 4de, 5de  keuze op te geven.

Rondleiding

Op kindcentrum Vroondaal werken we met open ochtenden. U krijgt op zo'n ochtend met een groep geïnteresseerde ouders informatie over de school en een rondleiding. Ook is er dan tijd om vragen te stellen.
U kunt zich aanmelden bij onze administratie Nicole vd Zwan (nvdzwan@scoh.nl). Per keer zijn er maximaal 20 ouders welkom.
De volgende data staan gepland:

Schooljaar 2023/2024
Vrijdag 22 september 2023 9.00-10.00u VOL
Vrijdag 10 november 2023 9.00-10.00u VOL
Vrijdag 12 januari 2024 9.00-10.00u
Vrijdag 15 maart 2024 9.00-10.00u
Vrijdag 24 mei 2024 9.00-10.00u
 

Aanmelden kinderen vanaf 4 jaar

Met betrekking tot het inschrijven van nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 hanteren we de volgende uitgangspunten:
· We streven naar een maximale groepsgrootte van dertig leerlingen in onze groepen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
· Ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd of en wanneer hun kind kan instromen.
· Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de onderwijsbehoeftes van de leerling passen binnen ons onderwijs en of wij de evt. zorg kunnen bieden.
· De aanmeldprocedure (voor nieuwe gezinnen) start met een online aanvraag voor een intakegesprek met de adjunct-directeur en een rondleiding door het Kindcentrum.
· Kindcentrum Vroondaal zit helaas vol voor zij-instromers in de groepen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. In de groepen 5 hebben wij nog plek. U kunt direct contact opnemen met Jelle van Schaïk (adjunct-directeur Onderwijs, jvschaik@scoh.nl) om een afspraak te maken.
Voor dit schooljaar zitten alle wachtlijsten vol. Er is alleen een wachtlijst voor de groepen 3 en 4 voor schooljaar 2024-2025, deze heeft een maximum van 3 plekken. Wilt u uw kind op deze wachtlijst plaatsen, dan kunt u mailen naar Nicole van der Zwan (administratie, nvdzwan@scoh.nl).

Meer over het aanmelden van uw kind voor de groepen 2 t/m 8 kunt u lezen in onze kindgids.