Opvang en onderwijs onder één dak

Kindcentrum Vroondaal biedt opvang en onder­wijs onder één dak en heeft een natuurlijke, ononderbroken groei van kinderen als uitgangspunt. Ons doel is om kinderen ervaringsgewijs te laten leren, de nieuwsgie­righeid te prikkelen, talenten te ontdekken en uw kind als uniek individu te benaderen. Dit alles doen wij op actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast zorgen wij voor een warme, vertrouwde plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar wij rekening houden met elkaar. Lees meer »

"Wij hebben oog voor de wereld om ons heen met respect voor de ander."

Nieuws

Er zijn geen ingeplande agenda items voor de toekomst

Inspirerend          Onderzoekend          Nieuwsgierig

Ouderapp

Wat is de ouderapp?

Met de ouderapp van Mijnschoolinfo kunnen wij makkelijk communiceren met ouders. Het communicatieproces is hierdoor sneller en efficiënter. Lees meer »

Wat zijn de mogelijkheden?

De ouderapp biedt veel functies aan. Ouders ontvangen onder andere iedere vrijdag de interne nieuwsbrief en kunnen de agenda aan hun persoonlijke agenda koppelen. Lees meer »

Is het veilig?

Veiligheid en privacy staan uiteraard voorop. Zo kunnen onder andere alle persoonlijke gegevens worden afgeschermd en wordt er gebruikgemaakt van inloggegevens. Lees meer »

Kan ik de app alleen op mijn mobiele telefoon bekijken?

De ouderapp kan ook via een laptop of tablet bekeken en bediend worden. Lees meer »

Download hier de ouderapp