070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Ouderparticipatie

“ Een goede samenwerking
tussen ouders en
het kindcentrum
is waardevol “


Ouderparticipatie

 

Kindcentrum Vroondaal hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en het kindcentrum, want wij zijn van mening dat dit positieve effecten heeft op het functioneren van het kind. Wij vinden het prettig dat alle ouders jaarlijks op een of andere wijze actief zijn binnen ons kindcentrum.

Er zijn diverse mogelijkheden waarop ouders kunnen deelnemen:

  • Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad.

  • Ouders kunnen zich aanmelden als hulpouder tijdens bijvoorbeeld een schoolreisje of sportdag.

Klassenouders

Iedere klas heeft twee klassen­ouders die gedurende het schooljaar diverse zaken regelen voor de groep. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden. De klassenouders stellen zich tijdens de algemene informatieavond aan iedereen voor.