Wat is een kindcentrum?

“ Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken vanuit één visie en missie “


Wat is een kindcentrum?

 

De voornaamste eigenschap van een kindcentrum is dat de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leiding als één team met één visie en missie werken. De leerlingen ontwikkelen zich binnen het kindcentrum in een doorgaande lijn. Uw kind ervaart van 0-13 jaar een veilige en vertrouwde omgeving.

Het kindcentrum is een plek waar uw kind vanuit nieuwsgierigheid leert, speelt en de wereld om zich heen ontdekt op alle ontwikkelingsgebieden, maar ook een plek waar uw kind zich kan ontspannen en kan samenzijn met anderen.

Voordelen

Eén van de grootste voordelen voor ouders is dat een kindcentrum onderwijs, KDV en BSO onder één dak aanbiedt. Hierdoor wordt het ouders makkelijk gemaakt; ouders die kinderen op zowel het KDV als de basisschool hebben, kunnen hun kinderen naar dezelfde locatie brengen. Het continurooster zorgt ervoor dat ouders tussen de middag niet hoeven te haasten om hun kinderen op te halen en weer terug te brengen doordat alle kinderen gezamenlijk tussen de middag eten. Tijdens dit moment is er tevens voldoende ruimte voor beweging.