070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Wat is een kindcentrum?

“ Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken vanuit één visie en missie “


Wat is een kindcentrum?

 

De voornaamste eigenschap van een kindcentrum is dat de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leiding als één team met één visie en missie werken. De leerlingen ontwikkelen zich binnen het kindcentrum in een doorgaande lijn. Uw kind ervaart van 0-13 jaar een veilige en vertrouwde omgeving.

Het kindcentrum is een plek waar uw kind vanuit nieuwsgierigheid leert, speelt en de wereld om zich heen ontdekt op alle ontwikkelingsgebieden, maar ook een plek waar uw kind zich kan ontspannen en kan samenzijn met anderen.