Basisonderwijs

“ Bewegen is je brein masseren! “


Basisonderwijs

Het basisonderwijs richt zich net als de opvang op de unieke ontwikkeling van ieder kind. Bij ons zitten kinderen een groot deel van de dag in een jaargroep. Voor een ander deel wordt er gewerkt in groepen van meerdere leerjaren.

Ook de leerkrachten en pedagogisch medewer­kers van Kindcentrum Vroondaal hebben hun eigen talenten en expertises. Daarom krijgen kinderen gedurende ons projectonderwijs met zowel de vertrouwde pedagogisch medewerkers als met de leerkrachten te maken.

Wij laten ons leiden door de uitspraak ‘Bewegen is je brein masseren!’ In het kindcentrum willen we voorkomen dat kinderen te veel stilzitten. We stellen prijs op beweging, variatie en ruimte. Thema’s en activiteiten sluiten hierop aan en er is ruimte voor sport, spel, beweging en cultuur. Zo organiseren we bijvoorbeeld school­optredens, museumbezoeken, excursies, sportwedstrijden en muziek-
optredens. Ook spelen en leren wij graag buiten, in de natuur. Zowel binnen als buiten kunnen kinderen namelijk ervaring opdoen en zichzelf vragen stellen die het vertrek­punt vormen voor een interessant en betekenisvol project.

Lees meer over ons onderwijs en de gestelde doelen in onze kindgids

Vak- en vormingsgebieden:

Schoolvakken:

 • Taal
 • Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen
 • Engels
 • Sociaal-emotionele vormgeving
 • Levensbeschouwing
 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer

Expressievakken:

 • Dans en drama
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek
 • Cultuureducatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Informatie- en communicatietechnologie