070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Ons onderwijs

“ Bewegen is je brein masseren! “


Basisonderwijs

Het basisonderwijs richt zich net als de opvang op de unieke ontwikkeling van ieder kind. Bij ons zitten kinderen in een jaargroep. In ons Kindcentrum werken leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers samen om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen.

In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In de middag werken ze volgens het onderwijsconcept van IPC. Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in één. De kinderen hebben met IPC meer plezier en worden zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden.

In de kleutergroepen wordt de hele dag gewerkt volgens het International Early Years Curriculum (IEYC). Dit is een voorloper van IPC en een leermiddel voor het jonge kind en helpt ons bij het creëren van een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarbinnen spel centraal staat.
 
Wij laten ons leiden door de uitspraak ‘Bewegen is je brein masseren!’ We laten door de dag heen verschillende aspecten en werkvormen van bewegend leren terugkomen.