070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Buitenschoolse opvang

“ Op de BSO kunnen kinderen ontspannen en uitrusten zonder dat er eisen aan hun prestaties worden gesteld “


Buitenschoolse opvang (VSO en NSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is een veilige, vertrouwde plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Kinderen bezoeken de BSO in hun vrije tijd. Wij werken vanuit het uitgangspunt dat spelen, plezier hebben, zelf ervaren en ontdekken voor kinderen de ideale manier is om zich te ontwikkelen. Spelen is leuk. Het betekent dingen doen waar je zin in hebt, experimenteren en leren. Kinderen kunnen op onze BSO uitrusten en zich ontspannen zonder dat er eisen aan hun prestaties worden gesteld. Toch leren kinderen heel veel. Ze maken kennis met nieuwe activiteiten en leren nieuwe vaardigheden. Ze leren keuzes te maken. Alleen, maar ook samen met anderen. Ze maken ontwikkelingsstappen op veel verschillende gebieden: emotioneel, sociaal, motorisch, cognitief, taal, moreel en expressief. Inzicht in die ontwikke-
lingsstappen vormt de basis van ons werk. De ervaringen die wij bieden, maken dat uw kind binnen de verschillende ontwikkelingsfasen ervaringen opdoet in een rijke omgeving. Hierdoor kan uw kind soepel naar een volgende fase wanneer hij/zij daar zelf aan toe is.

De BSO is elke dag van de week na schooltijd, in de schoolvakanties en tijdens studiedagen open. De BSO heeft een zeer gevarieerd activiteitenaanbod dat samengesteld wordt in overleg met de kinderen en uitgaat van de behoefte van de kinderen. De nadruk ligt op ontdekken, ervaren, avontuur en lekker jezelf kunnen zijn. Bij de BSO kun je dus ook gezellig met je vrienden en vriendinnen ‘vrij’ spelen of een boek lezen om bij te komen van een drukke schooldag. De kinderen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers die oog hebben voor de individuele behoefte van uw kind.

Workshops

In samenwerking met vakdocenten, culturele instellingen en sportverenigingen biedt de BSO workshops aan voor kinderen van groep 3 t/m 8. 

VSO

Kindcentrum Vroondaal biedt elke dag voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur. 

Samenwerking 0-6

Vanaf peuterleeftijd wordt er nauw samengewerkt met groep1/2; er zijn dezelfde thema’s en een aantal steeds terugkerende gezamenlijke activiteiten zoals de kring, buitenspelen, expressie en een thema-afsluiting. Op deze manier maken de peuters op een eenvoudige, speelse manier kennis met groep 1/2, de kinderen en leerkrachten waardoor de stap naar groep 1 slechts een kleine, logische stap is in hun kinderleven. Zodra de peuters naar school gaan, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier dat met de ouders besproken wordt. Ook gaan de peuters met de pedagogisch medewerkers een kijkje nemen in hun nieuwe klas.
Deze methode die wij ‘samenwerking 0-6’ noemen, is onderdeel van de doorgaande lijn 0-13. Het is merkbaar dat door deze samenwerking de toch grote ‘stap’ voor peuters naar groep 1 vergemakkelijkt wordt. De kinderen voelen zich vaak al veilig en vertrouwd met de kleuters en de leerkrachten.