070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Kindgids

Kindgids

Middels onze kindgids willen wij ouders en kinderen uitgebreid informeren over het kinderdagverblijf, de basisschool en de buitenschoolse opvang. Daarnaast laten wij zien waar wij als Kindcentrum Vroondaal voor staan, wat wij u en uw kind bieden en wat u van ons kunt verwachten. Wij hebben bewust voor de naam ‘kindgids’ gekozen, omdat wij het kind centraal stellen in ons kindcentrum. De kindgids voor 2021-2022 is hier te lezen.

Locatiegids KDV en BSO 
In de aanloopfase hebben wij ook een locatiegids met specifieke informatie over het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang opgesteld.

De kindgids en locatiegidsen vindt u ook onder het kopje 'documenten'.