070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Overgang PO-VO

Procedure Kindcentrum Vroondaal overgang naar Voortgezet onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Er gelden regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.


Procesovergang PO-VO Kindcentrum Vroondaal