070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Openingstijden en vakanties

Kinderdagverblijf

Maandag t/m vrijdag: 07.30 -18.30 uur.
 

Naschoolse opvang

Maandag tot en met vrijdag: 13.45 - 18.30 uur.
 

Voorschoolse opvang

Maandag t/m vrijdag: 07.30 - 08.30 uur.