Openingstijden en vakanties

Kinderdagverblijf

Maandag t/m vrijdag: 07.30 -18.30 uur.
Verlengde opvang is tot 19:00 uur mogelijk.

Peutergroep

Woensdag en vrijdag: 08.30 -12.00 uur.

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.45 - 18.30 uur.
Woensdag van 12:00 tot 18:30
Verlengde opvang is tot 19:00 uur mogelijk.

Voorschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag: 07.30 - 08.30 uur.
(ook woensdag en vrijdag bij voldoende aanmeldingen)

Gesloten

Op de volgende dagen zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (VSO en NSO) gesloten:

Eerste en Tweede Kerstdag 25 t/m 26 december 2017
Nieuwjaarsdag 1 januari 2018
Koningsdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018