Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur

Vakanties 2019-2020

Zomervakantie 17-07-2020 t/m 28-08-2020

 


*Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen

Kijkt u voor alle vakanties, aangepaste lestijden en vrije dagen van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool in de jaarkalender.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020 

Prinsjesdag: 17-09-2019
Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020    
Goede vrijdag: 10-04-2020
Tweede Paasdag: 13-04-2020
Meivakantie: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart: 21-05-2020  t/m 22-05-2020
Tweede Pinksterdag: 01-06-2020
Zomervakantie: 17-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen 2019-2020

Maandag: 16 september 2019
Woensdag: 13 november 2019
Vrijdag: 21 februari 2020
Woensdag: 8 april 2020
Donderdag: 9 april 2020
Vrijdag: 19 juni 2020

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.

Verantwoording onderwijstijd

Jaarlijks maken alle groepen minimaal het verplichte aantal uren van 940, waardoor de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode voldoen aan de in de onderwijswet aangegeven norm van 7520 uur.

Op Kindcentrum Vroondaal bieden we extra onderwijstijd voor de groepen
1 t/m 4. Deze tijd gebruiken we voor het geven van projectonderwijs.