Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur

Vakanties 2017-2018

Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018

Studiedagen 2017-2018*

Vrijdag 13 juli 2018

*Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen

Kijkt u voor alle vakanties, aangepaste lestijden en vrije dagen van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool in de jaarkalender.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019 

Prinsjesdag: 18-09-2018
Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie: 25-02-2019 t/m 01-03-2019    
Goede vrijdag: 19-04-2019
Tweede Paasdag: 22-04-2019 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: 22-04-2019  t/m 03-05-2019
Hemelvaart: 30-05-2019  t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag: 10-06-2019
Zomervakantie: 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Studiedagen 2018-2019

Maandag: 17 september 2018
Woensdag: 14 november 2018
Vrijdag: 22 februari 2019
Donderdag: 18 april 2019
Dinsdag: 11 juni 2019
Donderdag: 18 juli 2019
Vrijdag: 19 juli 2019

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.

Verantwoording onderwijstijd

Jaarlijks maken alle groepen minimaal het verplichte aantal uren van 940, waardoor de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode voldoen aan de in de onderwijswet aangegeven norm van 7520 uur.

Op Kindcentrum Vroondaal bieden we extra onderwijstijd voor de groepen
1 t/m 4. Deze tijd gebruiken we voor het geven van projectonderwijs.