070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Prinsjesdag: 21-09-2021
Herfstvakantie: 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022    
Goede vrijdag: 15-04-2022
Tweede Paasdag: 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen 2021-2022

Maandag 20 september
Dinsdag 21 september Prinsjesdag
Vrijdag 15 oktober vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vrijdag 3 december vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vrijdag 24 december
Vrijdag 25 februari
Maandag 7 maart
Donderdag 14 april
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 8 juli

Voor aangepaste lestijden en overige vrije/studiedagen wordt u op de hoogte gehouden via de ouderapp Parro.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.