Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur

 

 

 


*Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen

Kijkt u voor alle vakanties, aangepaste lestijden en vrije dagen van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool in de jaarkalender.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Prinsjesdag: 15-09-2020
Herfstvakantie: 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie: 22-02-2021 t/m 26-02-2021    
Goede vrijdag: 02-04-2021
Tweede Paasdag: 05-04-2021
Meivakantie: 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart: 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede Pinksterdag: 24-05-2021
Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen 2020-2021

Maandag: 14 september 2020
Vrijdag: 27 november 2020
Vrijdag: 19 februari 2021
Dinsdag: 25 mei 2021


Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.

Verantwoording onderwijstijd

Jaarlijks maken alle groepen minimaal het verplichte aantal uren van 940, waardoor de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode voldoen aan de in de onderwijswet aangegeven norm van 7520 uur.

Op Kindcentrum Vroondaal bieden we extra onderwijstijd voor de groepen
1 t/m 4. Deze tijd gebruiken we voor het geven van projectonderwijs.