070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 13.45 uur
 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

 • Prinsjesdag | 19 september 2023
 • Herfstvakantie | 16 oktober tot en met 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie | 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie | 19 februari tot en met 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag | 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag | 1 april 2024
 • Meivakantie | 29 april tot en met 10 mei 2024 (Hemelvaart valt in de meivakantie dit jaar)
 • Tweede Pinksterdag | 20 mei 2024 Zomervakantie | 15 juli tot en met 23 augustus 2024

Margedagen* 2023-2024

 • Maandag 18 september 2023
 • Dinsdagmiddag 5 december 2023 vanaf 12 uur Vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12 uur
 • Vrijdag 16 februari 2024
 • Maandag 26 februari 2024
 • Donderdag 28 maart 2024
 • Vrijdag 21 juni 2024
 • Maandag 24 juni 2024
 • Donderdagmiddag 11 juli 2024 vanaf 12.00 Vrijdag 12 juli 2024

*vrije dagen of dagdelen, los van vakanties

Voor aangepaste lestijden en overige vrije/studiedagen wordt u op de hoogte gehouden via de ouderapp Parro.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.