Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur

 

 

 


*Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen

Kijkt u voor alle vakanties, aangepaste lestijden en vrije dagen van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool in de jaarkalender.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Prinsjesdag: 21-09-2021
Herfstvakantie: 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022    
Goede vrijdag: 15-04-2022
Tweede Paasdag: 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen 2020-2021

Maandag 20 september
Dinsdag 21 september Prinsjesdag
Vrijdag 15 oktober vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vrijdag 3 december vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vrijdag 24 december
Vrijdag 25 februari
Maandag 7 maart
Donderdag 14 april
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 8 juli

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.

Verantwoording onderwijstijd

Jaarlijks maken alle groepen minimaal het verplichte aantal uren van 940, waardoor de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode voldoen aan de in de onderwijswet aangegeven norm van 7520 uur.

Op Kindcentrum Vroondaal bieden we extra onderwijstijd voor de groepen
1 t/m 4. Deze tijd gebruiken we voor het geven van projectonderwijs.