070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Lestijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 13.45 uur
 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Prinsjesdag: 20-09-2022
Herfstvakantie: 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: 27-02-2023 t/m 03-03-2023   
Goede vrijdag: 07-04-2023
Tweede Paasdag: 10-04-2023
Meivakantie: 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart: 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Tweede Pinksterdag: 29-05-2023
Zomervakantie: 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Studiedagen 2022-2023

Maandag 19 september 2022
Vrijdag 21 oktober 2022 (inpakdag)
Maandag 31 oktober 2022 (verhuisdag)
Dinsdag 01 november 2022 (verhuisdag)
Maandag 05 december 2022 (12.00 uur vrij) 
Vrijdag 23 december 2022 (12.00 uur vrij) 
Vrijdag 24 februari 2023
Maandag 06 maart 2023
Donderdag 06 juli 2023 (interne verhuisdag)
Vrijdag 07 juli 2023 (interne verhuisdag)

Voor aangepaste lestijden en overige vrije/studiedagen wordt u op de hoogte gehouden via de ouderapp Parro.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend gedurende de studiedagen en vakanties. Klik hier voor de openingstijden en vakanties van de opvang.