070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Kinderdagverblijf

Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Wij luisteren en helpen hen vooruit 


Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De peutergroep is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bestaat uit een of meerdere dagdelen. Uw kind wordt bij ons opgevangen in een vaste groep. In deze groepen is het anders dan thuis, maar de groepen vormen wel een veilige, vertrouwde thuishaven. Ons kinderdagverblijf en de peutergroep hebben naast deze zorgzame omgeving een hele prettige meerwaarde: samen zijn en leven met andere kinderen in een groep. Kinderen krijgen de kans om kinderen met andere achtergronden te ontmoeten, te leren wat samen(werken) is, vriendschaps-
banden aan te gaan en conflicten op te lossen. Kortom, kinderen leren in de kinderopvang een samenleving te vormen. We helpen kinderen om zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische samenleving. Ons uitgangspunt is het ontwikkelingsgericht werken: samen de wereld kleuren. We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen door met elkaar leuke, uitdagende en verschillende dingen te beleven op alle ontwikkelings-
gebieden. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Wij luisteren en helpen hen vooruit. Hoe? Door hun ervaringen te geven. Door kinderen kansen te bieden om vaardigheden te ontwikkelen en talenten te ontplooien, maar ook door structuur te bieden. Door ze met elkaar te laten spelen om zo zelf te ontdekken hoe zij groot willen groeien.

De babygroep & de peutergroep

De babygroep is een rustige, vertrouwde omgeving waar pedagogisch mede-
werkers baby’s met alle liefde en warmte verzorgen. Baby’s en dreumesen kunnen in eigen tempo rustig ontdekken en ervaren. De babygroep werkt nauw samen met de ouder om te zorgen voor een optimale verzorging.
Alle ontwikkelingsactiviteiten die worden aangeboden gaan uit van zintuigelijk ontdekken.

De peutergroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters leren leeftijdsgenootjes met andere achtergronden kennen. Ze leren wat samenwerken is, vriendschappen aangaan en conflicten oplossen.Ook op de peutergroep staat het ontwikkelingsgericht werken centraal: samen de wereld kleuren. We besteden aandacht aan de totale ontwikkeling van kinderen door met elkaar leuke, uitdagende en verschillende dingen te beleven op allerlei ontwikkelingsgebieden. Ook is er al in een vroeg stadium aandacht voor zelfstandigheid en voorschoolse activiteiten. De kinderen vertellen ons wat ze nodig hebben en wij geven hen ervaringen. We doen dit door hen kansen te bieden om vaardigheden te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Hiernaast zorgen we voor structuur.

De samenwerking met groep 1/2 is in de peutergroep belangrijk. Beide groepen werken onder andere met dezelfde thema's en ondernemen gezamenlijke activiteiten. Door deze kennismaking met de kinderen en de leerkrachten van de kleutergroepen wordt overstap naar groep 1/2 veel minder groot. Het vormt hierdoor een kleine en logische volgende stap in hun ontwikkeling.