Over Kindcentrum Vroondaal

“ We hebben oog voor de wereld om ons heen met respect voor de ander “


Kindcentrum Vroondaal biedt opvang en onder­wijs onder één dak. Ons doel is om kinderen ervaringsgewijs te laten leren, de nieuwsgie­righeid te prikkelen, talenten te ontdekken en uw kind als uniek individu te benaderen. En dit alles op actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons kindcentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende en stimule­rende omgeving. Daarnaast zorgen wij voor een warme, vertrouwde plek waar kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar zich thuis voelen. Waar iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. Op vooruit­strevende en flexibele wijze halen we iedere dag, in alle opzichten, het optimale uit uw kind. We staan niet stil, maar zoeken naar vernieuwing en verandering. We laten ons inspireren door de toekomst zodat uw kind straks als actieve wereldburger klaar is voor de wereld die hem/haar te wachten staat.

Het concept van ons kindcentrum is:

  • Eén visie op het stimuleren van optimale ontwikkeling van kinderen

  • Een natuurlijke, ononderbroken groei en beweging van kinderen als uitgangspunt

  • Talentontwikkeling staat centraal via gezamenlijk leren, werkplekleren en teamleren

  • Onderzoekend leren vindt plaats via een gevarieerd en uitgebalanceerd aanbod

Eén team

Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten die als één team werken. Zowel op het kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang als de basisschool hanteren en onderschrijven we dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Doel hierbij is het realiseren van een vloeiend arrangement voor het kind door de hele dag heen, zonder onnatuurlijke breuklijnen.

Continurooster

Kindcentrum Vroondaal werkt met een continurooster. Dit betekent dat kinderen tussen de middag op school eten onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Triodus. De pedagogisch medewerkers van Triodus begeleiden de leerlingen tijdens het eetmoment. Na het eetmoment is er ruimte voor beweging en creatieve vorming.