Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van het kindcentrum. Daartoe heeft de MR inspraak op de beslissingen van de directie.
Iedere zes tot acht weken komt de MR bijeen. De vergadering is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond. De directie voert het overleg met de MR namens het college van bestuur van SCOH. Tijdens de vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken en jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het organisatieplan, het formatieplan, het vakantierooster, de informatiegids, arbo en beleidsstukken.

De MR leden in schooljaar 2020-2021 zijn:
Namens de leerkrachten:
Brenda Benne (groep 3)
Claudia Vianen (leerkracht groep 6/7)
Madeleine Walraven (groep 3)

Namens de ouders:
Wieteke Vermaas- Vrijenhoek (moeder van Jorne en Veerle)
Marnix Rhijnsburger (vader van Tijmen en Elke)
Ehran Yildiz (vader van Mert en Melda)
 
Jaarverslag 2017-2018 -   Jaarverslag 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
1. Dinsdag 11 september 2018 - Notulen
2. Dinsdag 11 oktober 2018 - Notulen  
3. Dinsdag 13 november 2018 - Notulen
3. Dinsdag 11 december 2018 - Notulen
4. Dinsdag 29 januari 2019 - Notulen
5. Dinsdag 19 maart 2019 - Notulen
6. Dinsdag 14 mei 2019 - Notulen
7. Dinsdag 2 juli 2019 - Notulen

Jaarverslag 2018-2019 - Jaarverslag MR 2018-2019

Vergaderdata 2019-2020:
1. Maandag 30 september 2019 - Notulen
2. Maandag 11 november 2019 - Notulen
3. Dinsdag 21 januari 2020 - Notulen
4. Dinsdag 7 april 2020 - Notulen
5. Dinsdag 14 april 2020 - Notulen
6. Vrijdag 24 april 2020 - Notulen
7. Dinsdag 16 juni 2020 - Notulen

Vergaderdata 2020-2021:
1. Maandag 28 september 2020
2. Donderdag 26 november 2020
3. Donderdag 28 januari 2021
4. Donderdag 18 maart 2021
5. Donderdag 27 mei 2021
6. Donderdag 24 juni 2021

U kunt de MR benaderen voor vragen via kindcentrumvroondaalmr@scoh.nl.

Ouderraad (OR)

De OR organiseert samen met het team verschillende activiteiten om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Denk hierbij aan activiteiten zoals het sinterklaasfeest en kerstfeest en het maken van schoolfoto’s. De middelen waaruit de OR kan putten worden gevormd door de ouderbijdrage.
Acht keer per jaar komt de OR samen in aanwezigheid van het management-
team. Daarnaast heeft de OR regelmatig overleg met de directie om zaken rondom het kindcentrum te bespreken.
De agendapunten hebben onder andere betrekking tot personele ontwikke-
lingen, pedagogisch beleid, financiën, openingstijden, nieuwe projecten, aandachtspunten aangedragen door ouders, hygiëne en het organiseren van de jaarlijkse ouderavond.

Aan de start van het schooljaar nodigen we ouders uit om zich op te geven voor een zittingstermijn van 3 jaar voor de ouderraad. Mochten er meer aan-
meldingen zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.

De OR leden in schooljaar 2020-2021 zijn:
Marcella Bijleveld
Ellen Bravenboer
Eva Kleijn
Dylan van der Mars
Devin Soysuren

Lizette Peskens
Janneke Voskamp