Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van het kindcentrum. Daartoe heeft de MR inspraak op de beslissingen van de directie.
Iedere zes tot acht weken komt de MR bijeen. De vergadering is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond. De directie voert het overleg met de MR namens het college van bestuur van SCOH. Tijdens de vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken en jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het organisatieplan, het formatieplan, het vakantierooster, de informatiegids, arbo en beleidsstukken.

De MR leden in schooljaar 2020-2021 zijn:
Namens de leerkrachten:
Claudia Vianen (leerkracht groep 7)
Jasper de Vries (Leerkracht groep 8)

Namens de ouders:
Wieteke Vermaas- Vrijenhoek (moeder van Jorne en Veerle)
Marnix Rhijnsburger (vader van Tijmen en Elke)
Ehran Yildiz (vader van Mert en Melda)
 

Vergaderdata 2021-2022:
1. Maandag  4 oktober 2021
2. Maandag 29 november 2021
3. Maandag 31 januari 2022
4. Maandag 21 maart 2022
5. Maandag 30 mei 2022
6. Maandag 27 juni 2022

U kunt de MR benaderen voor vragen en het opvragen van notulen via kindcentrumvroondaalmr@scoh.nl.

Ouderraad (OR)

De OR organiseert samen met het team verschillende activiteiten om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Denk hierbij aan activiteiten zoals het sinterklaasfeest en kerstfeest en het maken van schoolfoto’s. De middelen waaruit de OR kan putten worden gevormd door de ouderbijdrage.
Acht keer per jaar komt de OR samen in aanwezigheid van het management-
team. Daarnaast heeft de OR regelmatig overleg met de directie om zaken rondom het kindcentrum te bespreken.
De agendapunten hebben onder andere betrekking tot personele ontwikke-
lingen, pedagogisch beleid, financiën, openingstijden, nieuwe projecten, aandachtspunten aangedragen door ouders, hygiëne en het organiseren van de jaarlijkse ouderavond.

Aan de start van het schooljaar nodigen we ouders uit om zich op te geven voor een zittingstermijn van 3 jaar voor de ouderraad. Mochten er meer aan-
meldingen zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.

De OR leden in schooljaar 2020-2021 zijn:
Marcella Bijleveld
Ellen Bravenboer
Eva Kleijn
Dylan van der Mars
Devin Soysuren

Lizette Peskens
Janneke Voskamp