070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van het kindcentrum. De MR praat over alles wat de school aangaat. Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het bestuur of de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook punten kenbaar maken aan de directie/het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee.
Iedere zes tot acht weken komt de MR bijeen. Tijdens de vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken en jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het organisatieplan, het formatieplan, het vakantierooster, de informatiegids, arbo en beleidsstukken.

De MR leden in schooljaar 2023-2024 zijn:
Namens de leerkrachten:
Jasper de Vries (leerkracht groep 8)
Gina Noordam (leerkracht groep 3 en 5)
Margot Kemp (leerkracht groep 4)

Namens de ouders:
Wieteke Vermaas- Vrijenhoek (moeder van Jorne en Veerle)
Marnix Rhijnsburger (vader van Tijmen en Elke)
Ehran Yildiz (vader van Mert en Melda)
 

U kunt de MR benaderen voor vragen en het opvragen van notulen via kindcentrumvroondaalmr@scoh.nl.

Ouderraad (OR)

De OR organiseert samen met het team verschillende activiteiten om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Denk hierbij aan activiteiten zoals het sinterklaasfeest en kerstfeest en het maken van schoolfoto’s. De middelen waaruit de OR kan putten worden gevormd door de ouderbijdrage.
Aan de start van het schooljaar nodigen we ouders uit om zich op te geven voor een zittingstermijn van 3 jaar voor de ouderraad. Mochten er meer aan-
meldingen zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.

De OR leden in schooljaar 2023 - 2024 zijn:
Manon van Meerkerk
Daphne Roling
Jeanine van der Loo
Stef Hummel
Tugba Kaya
Marieke Kuijpers

Lizette Peskens(leerkracht)
Danielle Schouten(leerkracht)
Diana Zuiderwijk(leerkracht)