070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Passend onderwijs

Passend onderwijs

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van het SPPOH www.sppoh.nl.

De Intern Begeleiders (IB) coördineren het proces van passend onderwijs in ons Kindcentrum.