070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Nieuwsberichten
Terugblik goed bezochte informatieavond

Terugblik goed bezochte informatieavond

Gisteravond liep de zaal van Partycentrum Madestein vol met geïnteresseerde ouders. We zijn blij met de opkomst, getoonde interesse en vele vragen.
Naast dat er algemene informatie over Kindcentrum Vroondaal werd verteld, kwam er ook een deel nieuwe informatie ter sprake. Hieronder leest u hier alles over.


Kinderdagverblijf

Maandag 5 maart starten het onderwijs en de naschoolse opvang op de Madepolderweg 76-78. De kinderopvang zal deze dag niet starten op deze locatie, omdat het vergunningstraject nog loopt. We kunnen nog niet zeggen wanneer de kinderopvang wel van start gaat aan de Madepolderweg. Zodra de datum bekend is, worden ouders die hun kind hebben aangemeld voor het kinderdagverblijf uiteraard op de hoogte gebracht. Zo hebben de ouders de mogelijkheid eventuele andere opvang op te zeggen. Ook via onze nieuwsbrief, website en facebookpagina communiceren we de datum. Tot die tijd verblijft de aparte kinderdagverblijfgroep van Kindcentrum Vroondaal nog aan de Triodus-locatie aan de Norgstraat.

Aantal groepen
De verwachting is dat er uiteindelijk drie kinderdagverblijfgroepen zullen zijn: één babygroep, één peutergroep en 1,5 verticale groep (0-4 jaar). 

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor het kinderdagverblijf of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang via 070 312 00 10. De medewerkers van Triodus helpen u graag.

Onderwijs

Er kwamen veel vragen over het onderwijs naar voren. Deze gingen met name over het werken met projecten en de methodieken.

Projectonderwijs
De middagen staan in het teken van projectonderwijs. Dit houdt in dat wij rond thema’s werken die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. De thema’s zijn binnen het hele Kindcentrum hetzelfde. Hierdoor kunnen kinderen een werkje dat ze ’s middags zijn begonnen, afmaken bij de BSO. Ook voor ouders met meerdere kinderen is het prettig: zij kunnen thuis over hetzelfde thema praten met al hun kinderen.
Aan het begin van een thema worden leervragen opgesteld. Een leervraag kan zijn: “Wat wil ik weten aan het eind van dit thema?”. Om een antwoord op de vraag te krijgen, merken de kinderen dat ze hier input van andere leerlingen voor nodig hebben. Zo wordt de samenwerking gestimuleerd en wordt het kind aangemoedigd om probleemoplossend te denken. Deze aanpak zorgt voor meer plezier en kennis.

Methodieken
Op dit moment maken we kennis met diverse projectonderwijsmethodieken. Zo bekijken we  de methodieken IPC, de Noordwijkse Methode, DaVinci, Kernconcepten en Schatgraven.
De methodieken worden onder meer gepresenteerd op inhoud, de effecten op leerlingen en hoe het werken ermee door de leerkracht wordt ervaren.
Het werken met deze methodieken heeft geen invloed op het resultaat van het onderwijs. Wij vallen uiteraard gewoon onder het toezichtskader van de Inspectie en behalen hiermee de einddoelen zoals die zijn opgesteld. Wij zien het werken met het projectonderwijs als een verrijking van het onderwijs met als een van de belangrijkste doelen betrokken en leergierige kinderen die erg veel plezier hebben in wat ze leren en ontdekken!

Locatie Madepolderweg

Het gebouw aan de Madepolderweg wordt opgeleverd met een standaard betegeld schoolplein. Tussen maart en mei wordt het schoolplein echter aangepast en wordt het ingericht zoals wij voor ogen hebben. Voor het ontwerp van het plein hebben we onder andere een groenarchitect ingeschakeld. De reden dat we beginnen met een standaard schoolplein heeft te maken met de verhuizing. Als we direct een aangepast schoolplein wilden hebben, zouden we niet na de voorjaarsvakantie al over kunnen naar deze locatie.

Open ochtenden
In de periode maart-juni organiseren we iedere maand een open ochtend. U kunt dan een kijkje komen nemen in het Kindcentrum. Lees hier meer over de ochtenden en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

Nieuwbouw

Uiteraard zijn we ook druk bezig met de nieuwbouw. Zowel het team, ouders als leerlingen worden betrokken bij dit proces. We hebben een architectbureau geselecteerd: KOW. Dit is een duurzaam bureau dat bekendstaat om zijn baanbrekende ontwerpen en ervaring heeft met kindcentra. Neem hier een kijkje in het portfolio van KOW.
Naar verwachting zal de nieuwbouw medio 2020 worden opgeleverd.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid meer dan belangrijk. We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we onder andere middels de ouderapp Mijnschoolinfo, nieuwsbrief, MR, ouderraad, website en informatieochtenden. We horen graag wat ouders thuis terugkrijgen van hun kinderen.
Daarnaast nodigen we ouders uit deel te nemen aan het projectonderwijs. Bij een thema als ‘geld’ zou het enorm leuk en leerzaam zijn als een ouder die werkzaam is op een bank, komt vertellen over onderwerpen als rente en sparen. We merken dat kinderen veel belangstelling tonen in onderwerpen als deze en de kennis draagt bij aan hun voorbereiding op de maatschappij.