070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Nieuwsberichten
Tropische afsluiting van het schooljaar

Tropische afsluiting van het schooljaar

We hebben met zijn allen er hard aan gewerkt om het jaar zo super te laten verlopen. En dat was te zien aan hoe de kinderen genoten van de IPC projecten, waarbij ze steeds aan het eind van ieder project trots hun ouders lieten zien wat ze hadden geleerd. Maar zeker ook de leuke festiviteiten gedurende het jaar, maakten het jaar zo bijzonder. Deze festiviteiten waren alleen maar mogelijk met de hulp van talloze ouders. De ouderraadsleden, klassenouders en andere hulpouders die hebben geholpen bij al die feesten, maar zeker ook de ouders van de Medezeggenschapsraad die op beleidsterrein hard hebben geholpen, willen wij hiervoor enorm bedanken!
Voor nu wensen we iedereen een fijne zomervakantie toe!

We zien elkaar weer op maandag 2 september!