Groep 1/2

Informatie uit de groepen 1 en 2

Bij ons in de klas zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar. We besteden in onze klas veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat ze in leeftijd variëren leren ze hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Ze ontwikkelen hun verantwoordelijkheidsgevoel, ze leren geven en nemen, ze leren hoe ze zich moeten houden aan de gemaakte afspraken, ze leren om elkaar te helpen en op hun beurt te wachten. Dit doen wij door allerlei activiteiten in de hoeken, waarin ze moeten overleggen met elkaar hoe bv. een mooi bouwwerk tot stand komt. In de huishoek spelen ze vaak een rol, vragen als wat spelen we vandaag, wat en wie hebben we daarvoor nodig komen dan aan bod. Goed overleggen met elkaar en naar elkaar luisteren zijn dan erg belangrijk. In onze groep wordt er individueel, in kleine groepjes of klassikaal gewerkt, op deze manier kunnen de opdrachten aangepast worden aan het niveau of de interesses van het kind.

Wat doen we allemaal op een dag?

We beginnen de dag met een inloop, de kinderen mogen bij binnenkomst zelf kiezen wat ze gaan doen. Een spelletje uit de kast, spelen in de hoeken of rustig een boekje lezen. Op deze manier kan het kind rustig op gang komen..

Om 9.00 uur gaan we in de kring starten met trefwoord. Dit is onze godsdienst methode. Hier zingen we liedjes en vertellen themaverhalen. Hierna gaan we beginnen met arbeid naar keuze. De kinderen gaan gericht aan de slag met een opdracht in de hoeken, spelletjes, constructiemateriaal of een knutsel. De opdrachten zijn gerelateerd aan het IPC thema wat centraal staat. De leerkracht gaat met een klein groepje werken. Om 10.00 eten en drinken we wat in de kring, ondertussen wordt er door de leerkracht voorgelezen..

Hierna gaan we buiten spelen of naar de gymzaal om te gymmen. We gymmen twee keer per week op dinsdag en donderdag. Het projectonderwijs gebaseerd op IPC wordt geïntegreerd bij alle activiteiten die we in de klas doen. Op maandagmiddag is er vanaf november talentcarrousel, waarbij de kinderen allerlei activiteiten aangeboden krijgen. Denk hierbij aan dans, muziek, yoga en drama. De andere middagen spelen we in de klas en buiten of gaan we op stap. Ook besteden we in de middag nog aandacht aan Engels en muziek. De ouders worden op de hoogte gehouden door Mijn Schoolinfo.nl. (Foto's delen wij ook via Mijn Schoolinfo. Dit vanwege de privacy van onze leerlingen en leerkrachten.)

 

Wat u verder moet weten.

· Fruit eten. Elke morgen nemen we ongeveer een kwartier de tijd om met de kinderen samen iets gezonds te eten en te drinken. De kinderen mogen fruit en/of groente, graag geschild in een afgesloten bakje, en een beker drinken (niet te veel!) of een boterham meenemen. De beker en het bakje kunnen de kinderen in de daarvoor bestemde bak zetten die in de klas/gang staat. Wij vragen u de naam van uw kind overal op te vermelden.

· Allergie. Wilt u als uw kind ergens allergisch voor is, dit aan ons doorgeven?

· Lunch. De kinderen van de onderbouw eten tussen de middag in hun eigen klaslokaal. De TSO-medewerkers komen naar dit klaslokaal. De broodtrommels en bekers kunt u, voorzien van een naam, in de tas laten op de gang.

· Schoenen uit. Als de kinderen op school komen dan kunnen de kinderen hun schoenen uitdoen en onder de kapstok zetten. Ze kunnen op hun sokken de klas in of u kunt sloffen/ gymschoenen meegeven.

· Klassenouders. Iedere klas heeft twee klassenouders die gedurende het schooljaar diverse zaken regelen voor de groep. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden.

· Gymschoenen. Voor de gymles hebben de kinderen gymschoenen (liefst zonder veters en voorzien van naam) en een shirt en korte broek nodig. Deze blijven op school in een tas die ze van school krijgen of die ze zelf meenemen.

· Zindelijk zijn. Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is voor de start in groep 1.

· BSO. Als uw kind gebruikmaakt van de BSO wordt dit door de BSO doorgegeven aan de leerkrachten, ook bij verandering van dagen. Leerkrachten geven aan de BSO door wanneer uw kind afwezig is. U hoeft dus maar één keer te bellen.

· Gesprekken met leerkrachten. We hebben 4 gespreksmomenten met alle ouders per schooljaar: het kennismakingsgesprek, het voortgangsgesprek, het rapportgesprek en het tweede rapportgesprek. Wilt u ons tussendoor spreken dan kunt u ons mailen via MSI.

· Afscheid nemen. Wij vragen u om uw kind te brengen bij de deur van de gymzaal. De leerkracht zal uw kind bij de deur van de gymzaal ontvangen. U kunt uw kind brengen tussen 8.20 – 8.30 uur. Hierdoor kunnen wij om 08.30 uur het lesprogramma starten.

· Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar via de mail of via MSI, echter na 17 uur en in het weekend beantwoorden we geen berichten of mails meer. Houdt u hier alstublieft rekening mee.