Groep 1/2

Bij ons in de klas zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar. We besteden in onze klas veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat ze in leeftijd variëren leren ze hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Ze ontwikkelen hun verantwoordelijkheidsgevoel, ze leren geven en nemen, ze leren hoe ze zich moeten houden aan de gemaakte afspraken, ze leren om elkaar te helpen en op hun beurt te wachten. Dit doen wij door allerlei activiteiten in de hoeken, waarin ze moeten overleggen met elkaar hoe bv. een mooi bouwwerk tot stand komt. In de huishoek spelen ze vaak een rol, vragen als wat spelen we vandaag, wat en wie hebben we daarvoor nodig komen dan aan bod. Goed overleggen met elkaar en naar elkaar luisteren zijn dan erg belangrijk. In onze groep wordt er individueel, in kleine groepjes of klassikaal gewerkt, op deze manier kunnen de opdrachten aangepast worden aan het niveau of de interesses van het kind.

Wat doen we allemaal op een dag?

We beginnen de dag met een inloop, de kinderen mogen bij binnenkomst zelf kiezen wat ze gaan doen. Een  spelletje uit de kast,  spelen  in de hoeken of rustig een boekje lezen. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn zodat ze samen met hun kind kunnen spelen. Op deze manier kan het kind rustig op gang komen en verloopt het afscheid van hun ouders vrij soepel.

Om 9.00 uur gaan we in de kring starten met trefwoord. Dit is onze godsdienst methode. Hier zingen we liedjes en vertellen themaverhalen. Hierna gaan we beginnen met de werkles.

De kinderen gaan gericht aan de slag met een opdracht in de hoeken, spelletjes, constructiemateriaal of een knutsel. De opdrachten zijn gerelateerd aan het thema wat die week centraal staat. De leerkracht gaat met een klein groepje werken.
Om 10.00 eten en drinken we gezamenlijk wat, ondertussen wordt er door de leerkracht voorgelezen.
Hierna gaan we buiten spelen of  naar de gymzaal om te gymmen met de gymleerkrachten  juf Lotte en Meester Thomas. We gymmen drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag.
In de middag hebben we twee keer per week projectonderwijs, waarin de leerlingen allerlei activiteiten aan geboden krijgen, denk hierbij aan muziek, dans, techniek, ICT, koken en
wereldoriëntatie. De andere middagen spelen we in de klas en buiten of gaan we op stap. Ook besteden we in de middag nog aandacht aan Engels en muziek.
De ouders worden op de hoogte gehouden door Mijn SchoolInfo.nl. (Foto's delen wij ook via MijnSchoolInfo. Dit vanwege de privacy van onze leerlingen en leerkrachten.)