Kleuteronderwijs

“ Kinderen tussen
de 4 en 6 jaar
zitten bij elkaar
in de kleutergroep “


Kleuteronderwijs

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor een organisatievorm waarbij kinderen in de leeftijd variërend van 4 tot en met 6 jaar in één groep bij elkaar zitten. In deze heterogene groepen leren kleuters hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hierdoor ontwikkelen ze onder andere verant­woordelijkheidsgevoel, leren ze te geven en nemen, zich te houden aan afspraken, op hun beurt te wachten en elkaar te helpen.

Ontwikkelingsleeftijd

In de kleutergroepen gaan we meer uit van de ontwikkelingsleeftijd van uw kleuter dan van de kalenderleeftijd. Doordat er in de kleutergroepen individueel, in hoeken, in groepjes of klassikaal gewerkt wordt, kan er beter worden gevarieerd in tempo en leerstof en kunnen de opdrachten worden aangepast aan het niveau en de interesses van uw kind.

Samenwerking 0-6

Aan de samenwerking tussen de groepen 1/2, de peutergroep en kinderdag-
verblijfgroepen geven wij goed vorm en inhoud. We werken met dezelfde thema’s, ondernemen samen activiteiten en hebben gezamenlijk bouwoverleg. Op deze manier ontstaat er een doorgaande ontwikke­lingslijn van 0 tot 6 jaar als onderdeel van de doorgaande lijn 0-13. Het is merkbaar dat door deze samenwerking de toch grote ‘stap’ voor peuters naar groep 1 vergemakkelijkt wordt. De kinderen voelen zich vaak al veilig en vertrouwd met de kleuters en de leerkrachten.