Projectonderwijs

“ Het zelfontdekkend leren staat in ons projectonderwijs centraal “


PROJECTONDERWIJS

In de middag werken wij in Kindcentrum Vroondaal aan projectonderwijs. Hier vallen de ‘klassieke’ wereldoriënterende vakken zoals Geschiedenis, Aardrijks-
kunde en Biologie onder, maar ook vakken als ICT, Techniek, Dans en Drama krijgen bij ons ruimschoots aandacht. We willen dat kinderen de kans krijgen om hun unieke talenten verder te ontwikkelen.
Het zelfontdekkend leren staat in ons projectonderwijs centraal, waarbij kinderen hun eigen leervragen mogen en kunnen opstellen en hier antwoorden op gaan zoeken samen met de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten.
Ons Vroondaal Projectonderwijs is mede gebaseerd op de onderwijsmethodiek IPC.