Aanmeldprocedure Den Haag

“ Instromen in het schooljaar 2018-2019? Neem contact met ons op om de mogelijk-
heden te bespreken “


Instromende vierjarige kinderen worden geplaatst in een van de kleutergroepen, waarbij gekeken wordt naar de groepssamenstelling, specifieke problematieken en leerlingkenmerken, verdeling jongens en meisjes, grootte van de groep en broertjes/zusjes in de groep. Getracht wordt een evenwichtige verdeling te bewerkstelligen.

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen. In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evalu­atie. Ook komt het tegemoet aan de wensen van de ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets. Lees hieronder meer.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?

Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe proce­dure. Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015?

De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze en dus slechts op één Haagse basisschool. Goed om te weten: als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief van de gemeente Den Haag. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Het is belangrijk om die brief bij het aanmelden mee te nemen. Aanmelden kan vanaf de eerste verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna.

Aanmelden

Klik hier om een intakegesprek aan te vragen.