Nieuwsberichten
KDV nu ook aan Madepolderweg

KDV nu ook aan Madepolderweg

Maandag was een mooie dag voor ons kindcentrum, want toen ging ook het kinderdagverblijf (KDV) over naar ons gebouw aan de Madepolderweg. Opvang en onderwijs onder één dak: van het begin af aan is dit ons uitgangspunt geweest en we zijn dan ook enorm blij dat het nu zover is.

Rustige overgang
Het KDV verbleef tot maandag 14 mei op de Triodus-locatie Paddington. Daar was een Vroondaalgroep gevormd zodat de kinderen alvast aan elkaar en de medewerkers konden wennen. Doordat de KDV-groep al werd begeleid door pedagogisch medewerkers van het kindcentrum was gisteren niet alles nieuw, maar toch blijft een ander gebouw met nieuw te ontdekken ruimtes spannend. 

Heeft u al opvang voor uw kind? 
Bent u nog op zoek naar opvang voor uw kind(eren)? Kijk dan op de pagina Kinderdagverblijf. Hier vindt u onder andere algemene informatie en tarieven. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang van Triodus: 070 312 00 10. Zij kunnen u ook helpen bij de aanmelding van uw kind.