070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Schoolplan

“ Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de onderwijskwaliteit “


Schoolplan

Onderwijs staat niet stil. Daarom is kwalitatief goed onderwijs een zaak van blijvende aandacht. De zorg voor kwaliteit is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te ontwikkelen, te borgen, te verbeteren en te verantwoorden.

Ons schoolplan heeft als doel om reeds aanwezige of nog te ontwikkelen onderwijskun­dige zaken te verbeteren. In ons schoolplan stellen wij nieuwe doelen op waar wij de komende vier jaar gezamenlijk aan zullen werken. Het plan is mede gebaseerd op de strategische agenda van SCOH. 

Voor de schooljaren 2020-2023 hebben we extra aandacht voor onderstaande doelen:

  • IPC 
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Professionele teamontwikkeling

Meer informatie over deze doelen vindt u in ons schoolplan. 

Kindcentrum Vroondaal