Schoolplan

“ Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de onderwijskwaliteit “


Schoolplan

Onderwijs staat niet stil. Daarom is kwalitatief goed onderwijs een zaak van blijvende aandacht. De zorg voor kwaliteit is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te ontwikkelen, te borgen, te verbeteren en te verantwoorden.

Ons schoolplan heeft als doel om reeds aanwezige of nog te ontwikkelen onderwijskun­dige zaken te verbeteren. In ons schoolplan stellen wij nieuwe doelen op waar wij de komende vier jaar gezamenlijk aan zullen werken. Het plan is mede gebaseerd op de strategische agenda van SCOH. Op 15 april 2019 is het plan ondertekend door Kindcentrum Vroondaal, bestuur SCOH en MR. Op de foto overhandigt Sandy Stofkooper, voorzitter van de MR, het schoolplan aan directeur Judy Menger.

Voor de schooljaren 2020-2023 hebben we extra aandacht voor onderstaande doelen:

  • Vroondaal Projectonderwijs
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Professionele teamontwikkeling
  • Samenwerking met ouders en partners

Meer informatie over deze doelen vindt u in ons schoolplan. 

Kindcentrum Vroondaal